El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits

El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits

El passat divendres, els membres del Grup de Xarxes Socials de la Federació Catalana de Donants de Sang es reuniren amb la directora de Comunicació i Donació del Banc de Sang i Teixits, Aurora Masip, i el responsable de Comunicació, Manel Gastó, per tal de compartir experiències i crear sinergies, tot conversant de les potencials vies d'interacció i les possibles alternatives de col·laboració, tant a mitjà com a llarg termini.

Per iniciar la trobada, el president de la Federació, Marc Ibars, introduí els temes a tractar i els objectius comunicatius que l'entitat pretén dur a terme, gràcies a la creació del Grup de Xarxes Socials. - La funció principal d'aquest Grup és l'articulació de la política comunicativa i l'estructuració de millores relacionades amb la comunicació interna, externa i corporativa, sempre en coordinació amb la Junta Directiva.

Seguidament, el vicepresident de l'entitat, Albert Torra, exposà breument el Pla de Comunicació de la Federació Catalana de Donants de Sang amb la intenció de mostrar i compartir diverses línies d'actuació, tot palesant la necessitat imperiosa d'una transformació del teixit associatiu actual, per tal d'actualitzar-lo i posar el major nombre possible d'eines tecnològiques i digitals al seu abast.

Un cop acabada la presentació, l'Aurora Masip i en Manel Gastó oferiren una presentació relacionada amb l'abast comunicatiu del Banc de Sang i Teixits i les moltes iniciatives que es duen a terme en l'actualitat per tal d'humanitzar la donació i fer-la més propera. - A més, també mostraren diversos projectes que estan en marxa i veuran la llum en un futur molt proper -amb l'objectiu principal de conèixer millor al donant, tot cercant l'excel·lència en els procediments d'atenció, interrelació i tracte-.

La reunió finalitzà amb una visita guiada al Banc de Sang, de la mà d'en Manel Gastó, que discorregué per les moltes estàncies del Laboratori d’Elaboració de Components Sanguinis (fraccionament de la sang, etiquetatge, conservació, etc.).

  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
  • El Grup de Xarxes Socials de la Federació es reuneix amb el Departament de Comunicació del Banc de Sang i Teixits
Comparteix