El Centre de Recursos Pedagògics difon els Contes de la Federació

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a través dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) integra i difon els Contes de la Federació

El Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius de la Sub-direcció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació és l'encarregat de posar a disposició dels i les professionals dels CRP de Zona diversos recursos, informacions, actuacions, de i per a centres, professorat, alumnat i xarxes.

Aquest Servei, en l’espai de la XTEC, ha destacat uns nous recursos per potenciar el creixement global de l’alumnat, tot indicant que la formació en contextos reflexius, crítics i emocionals, genera respostes assertives i principis basats en el benestar envers un mateix i també envers els altres.

Aquests nous recursos, promoguts des de la Federació Catalana de Donants de Sang, són quatre contes que transmeten valors com el civisme, l'altruisme i la solidaritat. Estan organitzats per a diferents etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària i, poden ser treballats des de diferents llengües.

Per facilitar-ne la cerca, s’han agrupat tots en una única infografia, allotjada a la web de la Federació Catalana de Donants de Sang, a l’apartat “recursos”.

Sota la imatge de cada un dels contes hi ha l’enllaç per accedir a la llengua des de la qual es vulgui treballar: català, anglès, castellà i aranès. Un d’aquests, “Les gotes viatgeres”, ja està referenciat com una proposta d’educació inclusiva.

 

Els centres educatius poden sol·licitar exemplars a: federacio@donantsdesang.cat

    • El Centre de Recursos Pedagògics difon els Contes de la Federació
Comparteix