EL PLASMA: UN MODEL PÚBLIC I ALTRUISTA

EL PLASMA: UN MODEL PÚBLIC I ALTRUISTA

A Catalunya, tothom dona sang de forma altruista i la rep sense pagar res a canvi. El nostre és un model altruista, en què milers de donants cada any donen a canvi de res, per la simple voluntat d’ajudar.

Contràriament al que passa a d’altres països com els EEUU o Suïssa, aquí ningú en fa cap negoci, ni amb la sang, ni amb els components que se n’obtenen al separar-la: els glòbuls vermells, les plaquetes, o el plasma.

L’empresa pública que es fa càrrec d’obtenir i procesar la sang i garantir que no hi hagi cap lucre és el Banc de Sang i Teixits. A Catalunya, ni la donació de sang ni la donació de plasma estan sotmeses a les lleis del mercat. Cap empresa farmacèutica d’aquí o d’arreu del món comercialitza ni amb la sang, ni amb les plaquetes ni amb el plasma dels donants de Catalunya.

Perquè calen donants de plasma?

Necessitem els donants perquè ni la sang, ni el plasma, es poden fabricar. Tenim un sistema públic de salut que garanteix que tots els malalts tindran sang o plasma per als seus tractaments i no hauran de pagar res per poder-los rebre.

Per a què es fa servir el plasma?

Es transfon a persones que han perdut molt líquid de cop perquè han patit un accident, els grans cremats, o per recuperar-se després d’un trasplantament o un tractament de càncer.

Se n’extreuen algunes proteïnes que no es poden fabricar i que són vitals per a alguns malalts. Aquestes proteïnes són considerades medicaments i se’ls coneix com hemoderivats. El Banc de Sang els envia cada dia als hospitals per al tractament de persones amb problemes de coagulació a la sang, com els hemofílics o els pacients amb malalties autoimmunes.

Quin cost té el plasma?

El Banc de Sang necessita l’ajut de la indústria per a processar els components de la sang. El cost que té cada bossa de plasma o de sang, o cada hemoderivat, és el preu que té el seu processament. El BST paga per diversos serveis perquè ha de posar a punt la sang i els seus components per a que serveixi pels pacients que ho necessiten. El Banc de sang necessita empreses especialitzades per a tota la cadena de processament: necessita unes bosses especials on emmagatzemar la sang amb el màxim de garanties; necessita tecnologia per poder separar els components de la sang per mitjà de la ‘centrifugació’; necessita una empresa especialitzada en obtenir les proteïnes del plasma per poder, després, subministrar-les als hospitals (aquest és el cas de Grífols). En cap cas es ven la sang ni el plasma a ningú per fer-ne cap negoci.

L’objectiu de Catalunya pel 2020: tenir prou plasma per a tots els malalts

A Catalunya, no som autosuficients en algunes d’aquestes proteïnes que vénen del plasma. Ens caldria doblar les actuals donacions de plasma, que són unes 12.000 l’any, per acostar-nos a l’autosuficiència. Per això, ens calen donants exclusius de plasma.

Des de fa uns anys, el Banc de Sang s’ha plantejat el repte d’incrementar progressivament els donants fins aconseguir ser autosuficients el 2020. Aquest any ja hi ha hagut un augment del 25%.

L’objectiu és complir amb el mandat de l’OMS segons el qual l’òptim és que cada país pugui obtenir la sang i el plasma que necessita a través de les donacions altruïstes.

Mentrestant, per evitar que cap malalt es quedi sense el tractament, es porten aquests medicaments d’altres països. Perquè a més, cada vegada hi ha més necessitat d’aquestes proteïnes perquè els avenços mèdics han descobert que són útils per a molts tractaments.

*Comunicació del Banc de Sang i Teixits: Model de donació de plasma a Catalunya

*Font:
Banc de Sang i Teixits

* Enllaç: Conferència Autosuficiència en Plasma a Catalunya - Dia Mundial del Donant de Sang

*

  • imatge 1
  • imatge 2
Comparteix